מיתוג לרשת צהרוני ציל"ה

מיתוג ויצירת שפה גרפית רעננה וצעירה, לרשת צהרוני ציל"ה בגני הילדים