עיצוב מידעון לנרשמת

עיצוב מידעון לסטודנטית פוטנציאלית
המידעון משדר, כיף לצד למידה, הנאה לצד מקצועיות והרוח המשפחתית שיש במכללה.