תרבות תורנית קיץ

עיצוב חוברת ארועי קיץ, תרבות תורנית נתיבות